Mevsimin en güzel meyvesi narın faydaları

0

Ma­lum mev­sim, nar mev­si­mi. Kabuğunun altındaki yüzlerce tanecikle diğer tüm meyvelerden farklı bir yapısı olan nar, keskin aromasıyla da kış aylarına tat katıyor. Üstelik ülkemiz, dünyada en çok nar üreten üçüncü ülke; ancak, hem lezzetli hem de faydalı bu besin deposuna gerekli önemi verip vermediğimiz tartışılır. Her ne ka­dar yemek için ha­zır­lı­ğı zah­met­li ol­sa da tüketilmesi gereken çok faydalı bir meyve olduğunun altını çizmek gerek. Çünkü narın faydaları, saymakla bitmiyor.

Çi­çe­ğin­den ta­ne­le­ri­ne, bu ta­ne­le­ri sa­ran zar­dan ka­bu­ğu­na ka­dar nar, her katmanında ol­duk­ça önem­li vitaminler barındırıyor. Bu yazıyı okuduktan sonra sizde mutfağınızdan narı eksik etmeyeceksiniz. Dilerseniz, narın faydaları neler; kısaca göz atalım…

Narın faydaları her derde deva

Nar için “mucize meyve” demek çok da abartı olmaz. 100 mililitre nar suyu, yetişkin bir insanın günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16’sını karşılıyor. Ayrıca, B vitamini ve potasyum içermesi, çeşitli diyet ürünlerinde nar özü kullanılmasını da açıklamış oluyor. Çünkü nar özü kalori içermez.

İyi bir lif kaynağı

11 gram lif içeriğiyle nar, aynı zamanda iyi bir lif kaynağı olarak da kabul ediliyor. Nardaki lifin çoğunluğu suda çözünmez lif; yani, bu tip lifler bağırsak hareketlerini artırdığından nar, kabızlığa da iyi gelmekte. Üstelik nar bağırsaklarda da zararlı bakterileri öldürürken faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlıyor.

Kansere karşı koruma kalkanı nar

Nar özel­lik­le içer­di­ği güç­lü an­ti­ok­si­dan­lar sa­ye­sin­de kan­ser­den ko­run­ma­da önem­li bir be­sin kaynağı ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor. Güçlü antioksidanlardan biri olan punikalajin, sadece narın kabuğunda ve tanelerini saran zarda bulunuyor. Ayrıca, nar su­yu­nun cilt kan­se­ri­ne ve er­kek­ler­de pros­tat kan­se­ri­ne kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki­si­ de göz ardı edilemez.

Damar sertliği ve kalp sağlığı için birebir

Na­rın faydaları arasında, sağladığı bir fayda da da­mar sağ­lı­ğı­nı, özel­lik­le de kal­bi ko­ru­ma­sı. Da­mar tı­ka­nık­lık­la­rı­nı ge­ri­let­me özel­li­ği bu­lu­nan nar, tan­si­yon dü­şü­rü­cü bir et­ki de ya­pı­yor.

Mevsimin en güzel meyvesi narın faydaları

 

Yağ yakan yağ

Sadece nar çekirdeklerinde bulunan bir yağ asiti olan punisik asit, nardaki yağ oranının yarısından çoğunu oluşturuyor. Bu asitin obeziteyi önleyici etkisi olduğu gibi yüksek kolestrolü önlediği ve kalp krizi riskini azalttığı da ispatlandı. Ayrıca bu asit yanlış beslenme sonucu ortaya çıkan kan şekeri ve insülin direnci problemlerini de azaltıyor.

Diş ve diş etlerini koruyor

Nar güçlü antibakteriyel etkiye sahip bir meyve ve bu etkisi narı ağzınıza attığınız anda kendini göstermeye başlıyor. Ağzınızdaki zararlı bakterileri öldürüyor, bakteri plağını azaltıyor. Dokuları sıkılaştırıcı etkisiyle, diş etlerini de güçlendiriyor.

Narın cilde faydaları

Yukarıda saydığımız bu kadar faydadan sonra narı cildinize sürmekte tereddüt etmenizi gerektiren bir neden görünmüyor. Her açıdan olağanüstü faydaları olan bu meyvenin cildi de yenileyip güzelleştirmesi kaçınılmaz. Yani nar, çeşitli kozmetik ürünlerde kullanıldığı gibi evde yapılan nar maskesi şeklinde de cilt bakımı için kullanılabilir.

1 tatlı kaşığı yaş maya, 1 tatlı kaşığı nar suyu ve 2 damla saf zeytinyağını karıştırın. Bu karışımı temizken tüm yüzünüze, özellikle de göz çevrenize yayın. 20 dakika kadar beklettikten sonra, yüzünüzü önce ıslak bir havluyla silerek yumuşatın. Ardından da yüzünüzü bol suyla yıkayın.

Bu karışımı tüm cildinize, göz kenarları dahil uygulayabilirsiniz. Ciltte en fazla 15 dakika bekletmenizi ve haftada en fazla 3 kez uygulamanızı tavsiye ederiz. Ayrıca yüzünüze her gün nar suyu sürmeyi de alışkanlık haline getirin. Çünkü nar suyu hücre zarlarına esneklik kazandırır ve cildi gerer.

Nar çiçeği de nar kadar faydalı

Bu mey­ve­nin çi­çek­le­ri bi­le ilaç mi­sa­li pek çok der­de de­va. Nar çi­çe­ği bul­ma şan­sı­nız var­sa sa­la­ta­la­rı­nız­da çiğ ola­rak kul­lan­abilirsiniz. Bu güzel renkli çiçek, salatalarınıza hem görsellik hem de sağlık katacak. Nar çi­çe­ği, ba­ğır­sak­lar­da olu­şan il­ti­hap­la­rı gi­de­rir; ka­nın te­miz­len­me­si­ne yar­dım­cı olur ve bunların yanında yük­sek oran­da C vi­ta­mi­ni içe­rir. Ka­nı te­miz­le­yi­ci özel­li­ği olduğu gibi, kuv­vet­li bir is­ha­l gi­de­ri­ci ve böb­rek il­ti­ha­bı­na da iyi geldiğinin altını çizelim.

Uzun la­fın kı­sa­sı nar, mev­si­min­de dü­zen­li ola­rak ve ka­ra­rın­da mut­la­ka tü­ke­til­me­si ge­re­ken ol­duk­ça önem­li bir mey­ve. Siz de narı sofralarınızdan eksik etmeyin, sağlıklı bir yaşama başlayın.

 

Leave A Reply