Eski Türk devletlerindeki kadının yeri

0

Son yıllarda kadına şiddet vakalarındaki artış, bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gündeme getirilen konulardan biriydi. Ne var ki köklerimize baktığımızda aslında tarihin hemen hiçbir perdesinde, Türkler eşlerine fiziksel, manevi herhangi bir şekilde şiddet göstermedi. Öyle ki eski Türk devletlerindeki kadının konumuna bakıldığında ise, aslında yıl olarak ne kadar ileriye gidersek medeniyet açısından da bir o kadar gerilediğimizi görmek mümkün. Özellikle de kadınların toplumdaki yeri ve kadınlara insanların bakış açısı konusunda… Evet, uzun yıllar öncesindeki Türk toplumlarında kadın için mükemmel bir hayat yaşıyor denilemezdi belki ama kadının toplumdaki yeri çok daha saygındı ve kadınlar, erkekler ile eşit muamele görüyordu.

Türkiye kadınlara verilen siyasal haklar konusunda ilk adım atmış ülkeler arasında yer alıyor. Dolayısıyla tarihimize bakarak aslında kadınların ne kadar önemli bir yere sahip olduklarını görmek mümkün. İşte eski Türk devletlerindeki kadının yeri hakkında bilmeniz gerekenler…

Asker ve savaşçı İskit kadınları

Amazon kadınlarının kökenini oluşturduğuna inanılan İskit kadınları toplumda çok saygın bir yere sahipti. Çünkü onlar da erkekleri gibi yeri geldiğinde evlerini korumak için savaşlara katılıyor ve savaş sırasında erkeklerle çarpışıyorlardı. Üstelik o dönemde her İskit kadınının mutlaka asker olarak yetiştirilmesi gibi bir durum söz konusuydu.

Kadınlar önemli bir tamamlayıcı güçtü

Kadın erkek eşitliği konusundaki mücadele hala sürse de aslında eski Hun İmparatorluğu döneminden itibaren olan medeniyetlere bakıldığında, kadın erkeğin tamamlayıcısı olarak görülüyor ve her konuda kadın erkek eşitliğine önem veriliyordu. Öyle ki toplumun başındaki kişinin verdiği kararlarda eğer karısının adı geçmiyorsa o karar hiçe sayılıyordu.

Eski Türk devletlerindeki kadının yeri

Devlet yönteminde daha fazla söz hakları vardı

Şimdi bile meclisteki sayılarının yetersizliğiyle dikkat çeken kadınlar, çok eski Türk medeniyetlerinde devlet yönetimi üzerinde eşit hakka sahipti ve Orhun Kitabeleri ’ne göre Hakan ile Hatun, devleti ilgilendiren işlerde beraber karar verirdi. Buradan anlaşıldığı üzere, kadınlar eski yıllarda siyasi alanda çok daha etkin bir konumdaydı.

Kadınlar erkeklerden korkmazdı

Türk devletini anlatan eski yazıtlara göre kadınlar eskiden oldukça güçlüydü ve savaşçı özelliklere sahipti. Dolayısıyla toplumda büyük saygı görürlerdi. Bunun yanında asla yalnız olmaktan ve erkeklerden korkmazlardı.

Tüm bunların yanında kadınlar böylesine güçlüyken ve toplum hayatında etkin rol alırken, erkeklerin şimdiki gibi kadınlara yönelik saldırgan bir tutum sergilememesi hem şaşırtıcı, hem de çok acı. Çünkü şuanda güçlü kadın olmak bir yana; yasaların, toplumun, batıl inançların ve bazı kesimlerin dayattığı kuralların etkisinde kalarak kadınları geri plana atmayı görev edinmiş ve bu uğurda her şeyi yapabilecek erkekler söz konusu. Dolayısıyla eski Türk devletlerindeki kadının yeri şu an ile kıyaslandığında gün geçtikçe her şeyin kötüye gittiği görülüyor. Siz ne dersiniz?

 

 

Leave A Reply